مطالب توسط

بیمه ساختمان

بیمه ساختمان بیمه ساختمان | در خصوص بیمه معمولا به این صورت هست که تا صاحب کار بیمه انجام نده اجازه شروع به کار نمیدن بیمه ای که صاحب کار انجام میده شامل کارگران تخریب هم میشود . در صورتی اتباع خارجی نباشد و اگر هم باشد باید دارای مدرک باشن بیمه قوانینی زیادی دارد […]