اصول گودبرداری

گودبرداری به هر گونه حفاری و خاكبرداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی
زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. گودبرداری
برای اهداف مختلفی مانند تخریب یك ساختمان فرسوده برای ساخت مجدد، رسیدن
به تراز بكر، حفاظت فوندانسیون‌ها در برابر یخبندان، احداث كانال‌ها‌،
احداث مخازن زیر زمینی و … انجام می‌شود‌.

این عملیات یكی از كارهای پیچیده و خطرناك مهندسی به شمار می‌رود. به منظور حفظ جان انسان‌های داخل و خارج از گود‌، محافظت از ساختمان‌های مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن جهت انجام كار، دیواره‌های گود باید به وسیله سازه‌های نگهبان مهاربندی و پایدار‌سازی شود‌. سازه‌های نگهبان انواع مختلفی دارد كه با توجه به نوع خاك‌، عمق گودبرداری و حساسیت ساختمان‌های مجاور گود انتخاب می‌شود.

انواع گودبرداری

گودبرداری‌ها به دو گروه كلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا
مهاربندی نشده تقسیم می‌شوند‌. باید توجه داشت در گودبرداری‌های حفاظت
نشده پایداری شیب‌ها یا جداره‌های قائم گودبرداری‌ها، صرفاً توسط شرایط
مكانیكی خاك تامین می‌شوند.

خطرات موجود در حفاری و گودبرداری

ریزش دیواره‌ها و سقوط آوار ( مهمترین و پر ریسك‌ترین خطر در محیط‌های حفاری و گودبرداری است)
خفگی ناشی از كمبود اكسیژن
خطرات ناشی از برخورد و ایجاد صدمات به تاسیسات زیر زمینی همانند گاز، برق ،آب و …
مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی
سقوط از ارتفاع
اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری
حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود‌
حفظ اموال داخل و خارج از گود‌
فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای كار ‌
برخی مسائل ایمنی‌ قبل از گودبرداری
قبل از انجام گودبرداری باید موارد مختلفی را‌ بررسی كرد.

اصول گودبرداری اصول گودبرداری اصول گودبرداری

اصول گودبرداری

عمق گودبرداری

گودبرداری چیست

قیمت گودبرداری ساختمان

نکات اجرایی گودبرداری

گودبرداری و سازه های نگهبان

چک لیست گودبرداری

سازه نگهبان

گزارش کار گودبرداری