نوخاله

تخريب رايگان ساختمان:

گاهي تخريب براي شما بدون هزينه انجام مي شود. خوشحال شديد؟

پس اين مطلب را تا انتها بخوانيد

حتي گاهي ممكن است در قبال تخريب ساختمانتان به شما پول زيادي بپردازيم.

علت اين ادعا اين است كه اگر ساختمان داراي ميزان قابل توجهي ضايعات
شامل‌ آهن آلات، شيرآلات كهنه، درب فلزي و آلومينيومي، پنجره، اتصالات آب و
برق و گاز باشد ما آنها را به ازاي تخريب ساختمان تان از شما مي خريم و
حتي گاهي ممكن است شما از تخريب ساختمان تان پول به جيب بزنيد.

توجه
داشته باشيد كه در حال حاضر قيمت تيرآهن 18 در بازار حدود 900 هزار تومان
است. البته آهن دست دوم را كسي به اين قيمت نمي خرد. ولي يك ساختمان 5 طبقه
200 متري حدود 120 شاخه تيرآهن دارد كه با فروش آهن پول خوبي نصيبتان مي
شود. ما بهترين پيشنهاد را براي خريد ضايعات ساختمانتان به شما پيشنهاد مي
دهيم.

هزينه ي تخريب يك ساختمان كلنگي 150 متري يك طبقه حدود 3 تا 4 ميليون
تومان مي شود. به همين دليل است كه اگر ضايعات حاصل از تخريب ساختمان تان
را بفروشيد،‌نه تنها باعث صفر شدن هزينه هاي تخريب مي شود؛ بلكه برايي شما
سودآوري هم خواهد داشت.

نوخاله نوخاله نوخاله