قیمت تخریب ساختمان

هزينه هاي تخريب ساختمان:

قیمت تخریب ساختمان | يكي از مباحثي كه در تهران با وجود زمين هاي گران قيمت داراي ارزش
افزوده ي بسيار بالاست تخريب ساختمان هاي قديمي و بنا كردن يك ساختمان چند
طبقه ي جديد است.

فاكتورهاي تعيين قيمت تخريب ساختمان:

قيمت تخريب ساختمان قديمي به چند عامل بستگي دارد:

نخستين فاكتور در تخريب ساختمان نوع سقف آن است؛ در صورتيكه سقف ساختمان
از نوع بتني باشد نسبت به سقف هاي ضربتي (آجري) هزينه ي تخريب آن بيشتر
خواهد بود. دليل اين مسئله سختي ساختمان هاي بتني است. همچنين در صورتيكه
بدنه ي اصلي ساختمان بتني باشد هزينه ي تخريب آن نسبت به ساختمان هاي آهني
بيشتر خواهد بود.

تعرفه تخریب ساختمان

نكته ي ديگري كه در تخمين هزينه ي تخريب ساختمان موثر است تعداد طبقات خانه
است. به طوريكه هر قدر ساختمان ارتفاع بيشتري داشته باشد نيازمند ابزار و
تجهيزات و نيروي بالقوه ي بيشتري خواهد بود.

تعرفه تخریب ساختمان

سومين عامل در تعيين قيمت تخريب ساختمان استحكامات آن مي باشد. بطوريكه هر
چه ساختمان نوسازتر و به عبارتي سخت تر باشد زمان و انرژي و نهايتا هزينه ي
بيشتري يبراي تخريب صرف مي كند.

تعرفه تخریب ساختمان

فاكتور چهارم در تعيين هزينه ي تخريب ساختمان قابليت عبور و مرور است.و
كوچجه هاي تنگ امكان انتقال تجهيزات سنگين را غيرممكن مي كند و گاها
پيمانكاران مجبور به استفاده از روش هاي قديمي تخريب مي شوند. همچنين حمل
نخاله در صورت عدم امكان ورود كاميونت ها بايستي به صورت دستي انجام شود كه
هزينه هاي اضافي را به شما تحميل مي كند.

قیمت تخریب ساختمان قیمت تخریب ساختمان قیمت تخریب ساختمان

قیمت تخریب ساختمان

قیمت تخریب ساختمان در مشهد

قیمت تخریب ساختمان در اصفهان

هزینه تخریب ساختمان در سال 98

دستمزد تخریب

تخریب و گودبرداری ساختمان

هزینه تخریب دیوار

تخریب ساختمان در ساری

کارگر تخریب ساختمان