دلیل تخریب روستای ابوالفضل

تخریب روستای ابوالفضل

دلیل تخریب روستای ابوالفضل | جمال عالمی‌نیسی، فرماندار اهواز با اشاره به طرح موضوع تخریب منازل یک روستا که اراضی آن در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارد، گفت: در این مورد دادستان ورود کرده تا تصرف غیرقانونی به جز منازل مسکونی در این منطقه را قدغن کنند.

به گزارش ایسنا جمال عالمی‌نیسی با اشاره به خبرهای منتشرشده در خصوص دریافت حکم تخریب روستای “ابوالفضل” واقع در حد فاصل شهرک زردشت و کیانشهر اهواز توسط بنیاد مستضعفان، اظهار کرد: روستایی به نام ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد. این منطقه، یک سکونتگاه غیررسمی است که توسط عده‌ای فرصت‌طلب زمین‌ها خرید و فروش شده و با استفاده از خلاءهای قانونی، در آن ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است.

فرماندار اهواز افزود: قرار شده است که مقام قضایی در خصوص تصرفات غیرقانونی زمین‌هایی که متعلق به بنیاد مستضعفان است، ورود کند. در این مورد نیز دادستان ورود کرده تا تصرف غیرقانونی به جز منازل مسکونی در این منطقه را قدغن کنند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: قصد تخریب هیچ روستایی را نداریم و خبر تخریب منازل مسکونی این روستا کذب محض است.