در تخریب ساختمان به روس دستی ابزاری مانند پتک ، کلنگ ، چکش برقی و دستگاه کرگیری بتن مورد استفاده قرار می گیرد. و در تخریب ساختمان به روش مکانیکی ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی ، گوی تخریب ، کاترها (بتن بر ، آسفالت بر) مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در کشورهای اروپایی از روبات تخریب ساختمان نیز استفاده می کنند. این ربات تخریب سازه که در کشور سوئد ساخته شده ، بر اساس فشار آب کار می کند.